Conform regelgeving worden in de toelichting op de balans financiële verplichtingen voor toekomstige jaren opgenomen. Het volume aan inkoopcontracten met een meerjarige verplichting bedraagt afgerond € 21,3 miljoen. Hieronder volgt een overzicht van opdrachten die hun doorloop hebben in volgende jaren:

Omschrijving contract

Werken (W) Diensten (D) Leveringen (L)

Begindatum contract

Looptijd in jaren

Waarde resterende looptijd

Hulp bij Huishouden

D

01-01-18

4

1.196.712

Postdiensten

D

01-01-18

4

960.658

Diverse re-integratie producten: bemiddeling naar werk, begeleiding BBZ, belastbaarheidsonderzoek

D

01-01-18

4

720.658

Woonrijp maken Polderzoom fase 1

W

15-11-17

0,46

254.371

Reconstructie Aalsmeerderweg tussen Legmeerdijk en Machineweg

W

06-11-17

0,73

1.005.882

Raamovereenkomst inhuur secretarieel/administratieve krachten tm schaal 8

D

02-10-17

4

938.356

Woningaanpassingen WMO

L

01-10-17

4

346.860

Bouwkundige werkzaamheden verbouw Oude Veiling

W

04-09-17

0,95

386.882

Collectief regiovervoer

D

01-08-17

4

3.235.562

Leerlingenvervoer

D

01-08-17

4

1.389.344

Reconstructie componistenwijk Aalsmeer

W

01-07-17

2

635.005

Raamovereenkomst kantoorinrichting

L

01-07-17

10

359.890

Printers en multifunctionals

L

07-06-17

7

318.571

Sorteren, verwerken en vermarkten van PMD

D

01-03-17

7

505.307

WMO Begeleiding

D

01-01-17

4

6.690.822

Raamovereenkomst leverantie gebakken verhardingsmaterialen

L

01-01-17

4

498.630

Raamovereenkomst leverantie betonnen verhardingsmaterialen

L

01-11-16

4

709.400

Afzet grond AW tm industrie vrijkomend via de grondbank uit div werken

D

01-06-16

4

789.041

Multidisciplinaire ingenieursdiensten

D

15-04-16

4

327.671