Per 31-12-2017 staat de gemeente garant voor leningen voor een bedrag van circa € 69 miljoen. Het betreft voornamelijk woningbouwverenigingen (€ 20 miljoen) en ondernemingen (€ 49 miljoen).

Overzicht van de gegarandeerde geldleningen 2017

Naam van de geldnemer

Doel van de geldlening

Geldgever/ leningnummer

Oorspronkelijk bedrag van de geldlening

% dekking

Ingangs-datum

Einddatum

Restantschuld 31-12-2016

Vermeer-deringen 2017

Aflossing 2017

Restantschuld 31-12-2017

Bedrag garantstelling

Stichting HABION

Volkshuisvesting

BNG 407913901

1.975.304

50

15-12-92

15-12-22

1.661.030

84.043

84.043

1.576.987

788.493

Green Park Aalsmeer Gebiedsontwik.B.V.

Ontwikkeling bedrijventerrein

BNG 40106841

-

50

20-09-11

19-09-17

4.000.000

4.000.000

-

0

Green Park Aalsmeer Gebiedsontwik.B.V.

Ontwikkeling bedrijventerrein

BNG 40106840

4.000.000

50

19-12-11

18-12-18

4.000.000

4.000.000

2.000.000

Green Park Aalsmeer Gebiedsontwik.B.V.

Ontwikkeling bedrijventerrein

BNG 40107184

-

50

04-01-12

03-04-17

5.000.000

5.000.000

-

0

Green Park Aalsmeer Gebiedsontwik.B.V.

Ontwikkeling bedrijventerrein

BNG 40107185

5.000.000

50

19-01-12

29-04-18

5.000.000

5.000.000

2.500.000

Green Park Aalsmeer Gebiedsontwik.B.V.

Ontwikkeling bedrijventerrein

BNG 40107994

-

50

19-12-12

19-12-17

5.000.000

5.000.000

-

0

Green Park Aalsmeer Gebiedsontwik.B.V.

Ontwikkeling bedrijventerrein

BNG 40108263

5.000.000

50

08-04-13

08-04-18

5.000.000

5.000.000

2.500.000

Green Park Aalsmeer Gebiedsontwik.B.V.

Ontwikkeling bedrijventerrein

BNG 40108741

4.000.000

50

19-12-13

19-12-23

4.000.000

4.000.000

2.000.000

Green Park Aalsmeer Gebiedsontwik.B.V.

Ontwikkeling bedrijventerrein

BNG 40109049

5.000.000

50

07-04-14

07-04-19

5.000.000

5.000.000

2.500.000

Green Park Aalsmeer Gebiedsontwik.B.V.

Ontwikkeling bedrijventerrein

BNG 40109247

5.000.000

50

22-07-14

22-07-19

5.000.000

5.000.000

2.500.000

Green Park Aalsmeer Gebiedsontwik.B.V.

Ontwikkeling bedrijventerrein

BNG 40109692

5.000.000

50

07-04-15

07-04-20

5.000.000

5.000.000

2.500.000

Green Park Aalsmeer Gebiedsontwik.B.V.

Ontwikkeling bedrijventerrein

BNG 40110283

5.000.000

50

04-01-16

04-01-24

5.000.000

5.000.000

2.500.000

Green Park Aalsmeer Gebiedsontwik.B.V.

Ontwikkeling bedrijventerrein

BNG 40110247

5.000.000

50

27-12-15

27-12-23

5.000.000

5.000.000

2.500.000

Green Park Aalsmeer Gebiedsontwik.B.V.

Ontwikkeling bedrijventerrein

BNG 431597

-

50

15.900.000

15.900.000

-

0

Green Park Aalsmeer Gebiedsontwik.B.V.

Ontwikkeling bedrijventerrein

BNG 431341

-

50

12.700.000

12.700.000

-

0

Green Park Aalsmeer Gebiedsontwik.B.V.

Ontwikkeling bedrijventerrein

BNG 110847

5.000.000

50

23-12-16

22-12-21

5.000.000

5.000.000

2.500.000

Green Park Aalsmeer Gebiedsontwik.B.V.

Ontwikkeling bedrijventerrein

BNG 110507

5.000.000

50

27-05-16

26-05-21

5.000.000

5.000.000

2.500.000

-

-

-

Woningstichting Eigen Haard

Volkshuisvesting

BNG 408113601

1.751.637

100

01-07-94

01-07-31

1.440.311

70.473

1.369.838

1.369.838

Woningstichting Eigen Haard

Volkshuisvesting

BNG 408166901

6.472.336

100

01-02-94

01-02-24

3.485.130

353.770

3.131.360

3.131.360

Woningstichting Eigen Haard

Volkshuisvesting

BNG 408326001

1.920.654

100

18-04-95

18-04-35

1.647.237

53.885

1.593.352

1.593.352

Woningstichting Eigen Haard

Volkshuisvesting

BNG 408326101

2.279.045

100

18-04-95

18-04-35

1.973.180

69.276

1.903.904

1.903.904

Woningstichting Eigen Haard

Volkshuisvesting

BNG 408326401

2.972.360

100

18-04-95

18-04-35

2.308.545

82.373

2.226.172

2.226.172

Woningstichting Eigen Haard

Volkshuisvesting

BNG 408329401

759.178

100

19-05-95

19-05-35

657.513

23.039

634.474

634.474

Woningstichting Eigen Haard

Volkshuisvesting

BNG 408429201

3.730.263

100

20-11-95

20-11-35

3.009.805

100.483

2.909.322

2.909.322

Woningstichting Eigen Haard

Volkshuisvesting

BNG 408429301

1.741.287

100

20-11-95

20-11-25

1.139.565

103.688

1.035.877

1.035.877

Woningstichting Eigen Haard

Volkshuisvesting

BNG 408429401

2.153.188

100

20-11-95

20-11-45

1.969.584

31.707

1.937.877

1.937.877

Woningstichting Eigen Haard

Volkshuisvesting

BNG 408326302

2.685.974

100

18-04-95

18-04-35

2.563.514

123.636

2.439.878

2.439.878

Green Park Aalsmeer Gebiedsontwik.B.V.

Ontwikkeling bedrijventerrein

BNG 452160

17.900.000

50

17.900.000

17.900.000

8.950.000

Green Park Aalsmeer Gebiedsontwik.B.V.

Ontwikkeling bedrijventerrein

BNG 452159

12.100.000

50

12.100.000

12.100.000

6.050.000

Green Park Aalsmeer Gebiedsontwik.B.V.

Ontwikkeling bedrijventerrein

BNG 40111373

4.000.000

50

20-09-17

19-09-20

4.000.000

4.000.000

2.000.000

Green Park Aalsmeer Gebiedsontwik.B.V.

Ontwikkeling bedrijventerrein

BNG 40111520

5.000.000

50

19-12-17

19-12-22

5.000.000

5.000.000

2.500.000

Green Park Aalsmeer Gebiedsontwik.B.V.

Ontwikkeling bedrijventerrein

BNG 40111088

5.000.000

50

04-04-17

03-04-22

5.000.000

5.000.000

2.500.000

Football Club Aalsmeer

Sportbeoefening

ABNAmro 4068867

350.000

50

01-10-15

01-10-25

306.250

35.000

271.250

135.625

125.791.224

161.761.664

84.043

43.731.373

118.030.290

68.606.172