Missie 2014 - 2018

Het gemeentebestuur zet in op het structureel verbreden en versterken van de basis van de gemeentelijke economie. Samenwerking binnen en buiten de gemeentegrenzen is één van de sleutelbegrippen voor de komende periode om de kwaliteiten van Aalsmeer en haar ondernemers bij verschillende doelgroepen voor het voetlicht te brengen en tot verdere ontwikkeling laten komen.

Duurzaamheid gaat over meer dan energieneutraal en de reductie van de CO2 uitstoot. Bij een duurzame gemeente is sprake van een balans tussen een schone en gezonde leefomgeving (ecologische integriteit), een samenleving waarin groepen en individuen ruimte bieden aan elkaar (sociale gerechtigheid) en het bedrijfsleven gezonde mogelijkheden heeft (economische ontwikkeling). De gemeente Aalsmeer zelf vervult hierin een voorbeeldfunctie voor de Aalsmeerse samenleving.

Toerisme en recreatie zijn belangrijke toekomstige economische groei sectoren voor Aalsmeer en de regio. De sector wordt ondersteund door toeristische promotie op lokaal en regionaal niveau evenals bij de ontwikkeling van recreatieve voorzieningen. Recreatie en toerisme zijn speerpunten uit het economische beleid. Door samenwerking met diverse partijen uit de recreatieve en de watersport sector wordt gestreefd naar een doorontwikkeling van de huidige toeristische en recreatieve structuur.  

Thema's