Van het voor 2017 opgenomen budget van € 575.000 is uiteindelijk € 380.000 besteed en € 114.000 blijft gereserveerd voor projecten waarvan de voorbereiding grotendeels al heeft plaatsgevonden en wordt besteed vanaf 2018.

Beheer
Er heeft kleinschalig onderhoud plaatsgevonden aan diverse bruggen.

Projecten

  • De Weduwe P. Brug op de Oosteinderweg is gerenoveerd in 2017 en het project is afgerond.
  • Er zijn diverse nieuwe voetgangersbruggen en een vlonder aangelegd in het Hornmeerpark.

Afwijkingen projecten ten opzichte van Begroting

  • De aangetroffen vervuiling uit het bodemonderzoek bij de Brug Kerkweg moest worden meegenomen met de voorbereiding. Hierdoor is de uitvoering vertraagd en wordt € 33.000 doorgeschoven voor de uitvoering begin 2018.
  • De vergunning voor de vervanging van de voetgangersbrug Machinetocht wordt het eerste kwartaal 2018 afgegeven. Een bedrag van € 49.000 wordt daarmee pas in 2018 benut.