Van het in de begroting opgenomen budget van € 260.000 is in 2017 € 129.000 uitgegeven. Verdere uitvoering volgt in 2018 voor een bedrag van € 42.000. Het restant ad. € 89.000 blijft in de reserve.

Beheer

  • In 2017 is de speelplaats aan de Grootgarenbaan opgeleverd.
  • De speelplaats aan de St. Janstraat e.o. is in uitvoering en de speelplaatsen aan de Marconistraat en Einthovenhof zijn in voorbereiding.

Projecten

  • De speelplaats aan de Schweitzerstraat is opgeleverd.
  • Als gevolg van de vertraging in de aanbesteding van de Triade school verloopt de herinrichting van de buitenruimte Triade niet volgens de prognose.