Missie 2014 - 2018

Goede scholen en een rijk en gevarieerd aanbod aan sport- en beweegmogelijkheden en culturele en recreatieve voorzieningen maken Aalsmeer tot een aantrekkelijke woon- en leefgemeente. In Aalsmeer bestaat een rijk verenigingsleven, waaraan vele vrijwilligers, zowel jong als oud, hun bijdrage leveren.

Een verantwoorde samenleving met verantwoordelijke burgers begint bij de jeugd. Er is goed en passend primair onderwijs voor elk kind in Aalsmeer. Bovendien moet ieder kind de kans krijgen om zonder achterstanden aan de basisschool te beginnen. Kinderen en jongeren in Aalsmeer ontwikkelen hierdoor voldoende kennis en vaardigheden om later te voorzien in hun levensonderhoud en te participeren in de samenleving. Mede door te investeren in cultuur-, natuur- en milieueducatie in scholen, groeien kinderen op tot bewuste volwassenen.
De huisvesting van alle scholen in Aalsmeer is van voldoende niveau, met bijzondere aandacht voor veiligheid en een gezond binnenklimaat.

Zoveel mogelijk inwoners (blijven) sporten en bewegen als bijdrage aan het bevorderen van gezondheid, zingeving en het versterken van de sociale samenhang. De gemeente stimuleert daarom een actieve, maatschappelijke rol van de sportverenigingen. Net als het onderwijs spelen sportverenigingen een belangrijke rol bij het tijdig signaleren van problemen bij kinderen en jongeren. De gemeente zorgt voor adequate opvolging van signalen via het Sociaal Loket en Sociaal Team. Waar nodig faciliteert en organiseert de gemeente met de sociale partners de benodigde ondersteuning. Het gemeentelijk beleid is gericht op toekomstbestendige sport- en beweegvoorzieningen in de gemeente, zowel voor de georganiseerde sport als de individuele sporter.

Cultuur is van grote waarde. Inwoners en bezoekers van Aalsmeer worden in staat gesteld om actief en receptief deel te nemen aan culturele activiteiten. De gemeente zet actief in op cultuurdeelname van de jeugd zowel binnen als buiten school. Daarnaast stimuleert de gemeente het bloeiende verenigingsleven binnen de amateurkunst en de organisatie van culturele activiteiten.

Naast de goede sport- en culturele voorzieningen biedt Aalsmeer een kwalitatief en kwantitatief hoogstaand aanbod aan recreatieve voorzieningen, bijvoorbeeld op de Westeinderplassen. Op deze wijze biedt de gemeente voor ieder wat wils.

Thema's