Indien de uitgaven in 2017 lager zijn dan geraamd doordat werkzaamheden eerst pas in 2018 uitgevoerd zullen worden, dan kan aan de raad voorgesteld worden om (een deel van) het budget veilig te stellen voor besteding in 2018.

Bij de besluitvorming van de jaarrekening wordt een voorstel gedaan voor het veilig stellen van:

Sloop Bilderdammerweg 119                          € 146.000
In de lentenota 2017 is voor de sloopwerkzaamheden van de kas en een schuur op Bilderdammerweg en Hoofdweg 146 in verband met asbestproblematiek een budget beschikbaar gesteld van € 153.000. Er is in 2017 € 7.000 aan kosten gemaakt. Aangezien de werkzaamheden doorlopen in 2018 wordt voorgesteld het resterende budget van € 146.000 veilig te stellen.

Asbestsanering van Cleeffkade 7a                      € 43.000
in de lentenota 2017 is voor de asbestsanering van het buitenterrein aan de van Cleeffkade 7a een budget beschikbaar gesteld van € 170.000. Er is in 2017 € 102.000 aan kosten gemaakt. Door voordelen die ontstaan zijn tijdens de uitvoering is het is de verwachting dat dit project met een voordelig resultaat van € 25.000 afgesloten zal worden. Aangezien de werkzaamheden doorlopen in 2018 wordt voorgesteld een resterend budget van € 43.000 veilig te stellen.