Van het in de begroting opgenomen budget ad € 195.000 is in 2017  € 161.000 besteed. Hiervoor zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • De verlichting in Zuiderpark is vervangen.
  • Een deel van de verlichting op de Bilderdammerweg is vervangen.
  • Op de Kudelstaartseweg is gestart met het vervangen van de conventionele verlichting door led verlichting.

Projecten

  • Een deel van de verlichting op de Oosteinderweg is vervangen.